เพราะเราคือครอบครัว SEP Group

ชื่อคลิป : SEP Group ทุกชีวิตเราใส่ใจ
สถานประกอบการ : บริษัท สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด จ.สมุทรปราการ
ประเภท : สถานประกอบการขนาดกลาง
ผู้ส่งเข้าประกวด : ลฎาภา ศรีสุวรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
บริษัทสยามอิสเทิร์นอินดรัสเตรียลพาร์ค จำกัด หรือ กลุ่มบริษัท SEP Group ทุกปี เราจะมีการจัดโครงการ CSR ช่วยเหลือสังคมและกิจรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และพันธมิตร ที่อยู่ใน สวนอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น อีกด้วย แต่เนื่องจากปีนี้ เกิดวิกฤต โควิด-19 ทำให้กิจกรรมที่เราจะช่วยเหลือสังคมต้องหยุดไป ผู้บริหาร โดย นายอนันตชัย คุณานันทกุล ได้มีแนวคิดว่า หากเรามาทำกิจกรรมด้านงานประชาสัมพันธ์ ส่งต่อให้ทุกบริษัทในนิคมของเรา ได้ปฏิบัติและป้องกันโรคระบาด ลดกิจกรรมแต่มาสร้างกลุ่มพนักงานตัวอย่าง ส่งต่อการป้องกัน สร้างความเข้าใจ และสร้างวินัยในวิถี New Normal แรก ๆ ก็อาจจะยาก แต่ทุกวันนี้ พนักงานของเราร่วมใจและปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัด