วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19

ชื่อคลิป : วิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19
สถานประกอบการ : บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภท : สถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้ส่งเข้าประกวด : นราพร สิงห์ไชย

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ร่วมแรง ร่วมใจก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วย New normal