มาตรการป้องกัน​โรคโควิด-19 ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์

ชื่อคลิป : มาตรการป้องกัน​โรคโควิด-19 ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์
สถานประกอบการ : บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทร​นิคส จ.ลำพูน
ประเภท : สถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้ส่งเข้าประกวด : วิรัตนา หมื่นแสน