บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อคลิป : บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานประกอบการ : บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : จีรพันธ์ จันทหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ฐานวิถีชีวิตใหม่ในบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
กรณีโควิด - 19 ร่วมด้วยช่วยกัน ก่อนเริ่มงาน ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้างาน แจกแอลกอฮอล์ให้พนักงานคนละ 1 ลิตร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ทำงาน เว้นระยะห่าง 1 เมตร และทำความสะอาดโรงงาน เพื่อการสกัดการแพร่ระบาดของ COVID - 19