โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

ชื่อคลิป :โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ
สถานประกอบการ : โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดกลาง
ผู้ส่งเข้าประกวด : ณัฎฐ์นรี ปัญโญกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด - 19
ศิวาเทลตรวจวัดอุณหภูมิ. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาค่าเชื้้อเสมอ, ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้บริเวณห้องอาหารต่างๆ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้่อทันทีหลังใช้บริการเสร็จ พร้อมกับการบริหารด้วยองค์กรแห่งสติ