เ-ร-า

ชื่อคลิป : เ-ร-า
สถานประกอบการ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : ปรัชญิล แสงวัฒน์

ข้อมูลเพิ่มเติม
เพลง เ-ร-า
เนื้อร้อง / ทำนอง จักราวุธ แสวงผล
เรียบเรียง/คุมร้อง อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
Edit,Mix&Mastering NTK Music Studio

ขับร้องโดยพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลอยตา ณ ถลาง ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (BC)
กันตพงศ์ ลิมป์พานิชกุล แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (SFD)
ธัญชนก รักแก้ว ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ (HCD)
ธีราวุธ พานิชกุล แผนกขออนุญาตและบริหารสำนักงาน (MED1)
ปรัชญิล แสงวัฒน์ ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร (CBM)
พิทยาภรณ์ บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา แผนกวางแผนและบริหารต้นทุนคลังและขนส่ง (TLD)
วุฒินันท์ สุวรรณทัต ส่วนกิจการสัมพันธ์ (CAF)
วินทุฉัตร เขมจรัส แผนกหน่วยกลั่นที่ 2 กะB (PCD1)
อภิสรา ศรีสายหยุด ส่วนเทคนิคโครงการ (PED)
ผลิตโดย
ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)