การป้องกันเชืื้อไวรัสโควิด-19 ที่ร้านอาหารเฮือนหาดคำ

ชื่อคลิป : การป้องกันเชืื้อไวรัสโควิด-19 ที่ร้านอาหารเฮือนหาดคำ
สถานประกอบการ : บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (เฮือนหาดคำ) จ.หนองคาย
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : อรทัย ผาพัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงแรมและร้านอาหารเฮือนหาดคำมีความตะหนัก รับรู้เป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในทั่วโลก ทางร้านอาหารจึงยังต้องดำเนินการตามมาตราการการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานของเราค่ะ