เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

ชื่อคลิป : เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
สถานประกอบการ : บริษัท พรีเมี่ยมออโต้คาร์ตัน จำกัด จ.ปทุมธานี
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : อาทิตย์ มีอนันต์