เที่ยวโรงแรมพัทยา แบบ New normal

ชื่อคลิป : เที่ยวโรงแรมพัทยา แบบ New normal
สถานประกอบการ : โรงแรมพรีม่า วงศ์อมาตย์ จ.ชลบุรี
ประเภท : สถานประกอบการขนาดกลาง
ผู้ส่งเข้าประกวด : กัลยา โตใหญ่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม :
คลิปนี้เกิดจากการเข้าพักและประทับใจในการปรับรูปแบบ ในการจัดการของโรงแรมพี่มาวงศ์อมาตย์ ในรูปแบบ New normal จึงเกิดไอเดีย ที่จะทำคลิปนี้เผยแพร่.