สามมิตรมอเตอร์ส ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19

ชื่อคลิป : สามมิตรมอเตอร์ส ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19
สถานประกอบการ : บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน) จ.สมุทรสาคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้ส่งเข้าประกวด : วันชัย สุวรรณมณี
Double Click to Edit