ละครใบ้ไล่โควิด

ชื่อคลิป : ละครใบ้ไล่โควิด
สถานประกอบการ : บริษัท เบบี้ไมม์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : รัชชัย รุจิวิพัฒน์