น้ำตกถ้ำพระ

ชื่อคลิป : น้ำตกถ้ำพระ
สถานประกอบการ : ร้านอาหารชากังราว จ.บึงกาฬ
ประเภท : สถานประกอบการขนาดเล็ก
ผู้ส่งเข้าประกวด : ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ร้านอาหารชากังราว เป็นร้านอาหารที่เปิดมาหลายสิบปีแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จะมารับประมานอาหารที่นี่ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวก็จะกลับมารับประทานอาหารที่ร้าน ก่อนเข้าที่พัก รวมทั้งคนในท้องถิ่นก็มักจะมารับประทานอาหารที่ร้านเช่นกัน และในยุค new normal นี้ ทางร้านก็ยังใส่ใจในเรื่องของความสะอาด อาหารปรุงสุก สะอาดถูกหลักอนามัย เช็ดทำความสะอาดโต๊ะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดโต๊ะให้มีที่นั่งไม่แออัด เว้นระยะห่าง